RTG-DR
DR - Skiagrafia


DR – Skiagrafia (klasický röntgen) je základnou zobrazovacou RTG metódou, v podstate je to snímka časti ľudského tela pomocou RTG žiarenia. Vyšetrenia vykonávame na digitálnom RTG Aristos. Na našom röntgenovom pracovisku realizujeme snímkovanie lebky, prínosových dutín, hrudníka, kostných štruktúr chrbtice, horných a dolných končatín, bedrových kĺbov a panvy, zápästia a členkov, pri podozrení na zlomeniny alebo na prípadné degeneratívne zmeny kostného aparátu. Snímkujeme všetky oblasti a špeciálne kontrastné vyšetrenia močového traktu – vylučovacia urografia, okrem vyšetrení tráviaceho traktu (ako sú pasáž ezofagom, črevom, a pod.)

Príprava na vyšetrenie


Vyšetrenia na RTG pracovisku:

o   nevyžadujú špeciálnu prípravu klienta
o   nie je potrebné sa objednať,
o   vyšetrenia sa robia hneď,
o   nie sú bolestivé,
o   trvajú krátko.

Predpokladaný čas – vyšetrenia záleží od požiadavky indikujúceho lekára
(viac projekcií – viac času).
Súrne vyšetrenia – sú popísané hneď na počkanie, ostatné výsledky sú k dispozícii v poobedňajších hodinách toho dňa.
Obmedzenie vyšetrenia – absolútnou kontraindikáciou je tehotenstvo.

CT
Počítačová tomografia


CT – Počítačový tomograf sa používa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách pomocou počítačového spracovania obrazu prostredníctvom röntgenových lúčov. Základným prístrojovým vybavením nášho pracoviska je Toshiba Aquilion Lightning, CT Scanners with 80+ Slices.

Tým, že CT dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách – rezoch. Výrazne pomáha pri odhaľovaní ochorení a s tým súvisiacimi prebiehajúcimi procesmi, ktoré sú len veľmi ťažko zistiteľné (vnútorné zápaly, nádory, vnútorné krvácanie) a vďaka CT vyšetreniu je možné ich presne lokalizovať. CT snímky dokážu prezradiť aj veľkosť postihnutej oblasti, ale aj jej vzťah k ostatným vnútorným orgánom, čo výrazne prispieva k lepšej priestorovej orientácii pri plánovaní komplikovaných operácii.

VYŠETRENIE RTG A CT
Poskytujeme viacero typov vyšetrení

Vitálnymi indikáciami na CT vyšetrovanie sú predovšetkým stavy z neurologickej a traumatologickej diagnostiky (bezvedomie, vážne poranenia chrbtice, lebky či panvy), pri ktorých sa presná diagnóza môže stanoviť len počítačovou tomografiou. Ostatné indikácie by sa mali zvážiť a plánovať.

Štandardné vyšetrenia v oblasti:

Štandardná príprava na CT vyšetrenie
(bez špeciálnej prípravy)

K vyšetreniu CT je dôležité, 6 hodín pred vyšetrením nejesť, je potrebné prijímať dostatočný objem tekutín (čistú vodu, nesladený čaj). Dostatočná hydratácia pred i po vyšetrení je dôležitá preto, aby sa do žily podávaná kontrastná látka rýchlo a bez nadmernej záťaže obličiek vylúčila z tela von. Kontrastná látka sa vylučuje z tela obličkami z tohto dôvodu potrebujeme vedieť aj hladinu kreatinínu v sére. Pravidelne užívané lieky treba užiť bez obmedzenia (okrem liekov na cukrovku).

Špeciálna príprava
(navyše k štandardnej príprave)

• Malá panva (gynekologické + urologické): pred vyšetrením 6 hodín nejesť + vyšetriť hladinu kreatinínu v sére, plný močový mechúr (MM), vyšetrenie trvá cca do 20 minút.
• PRT (periradikulárna terapia) – obstrek: pred vyšetrením 6 hodín nejesť (poloha na bruchu počas výkonu), nutná je prítomnosť doprovodu s klientom – po výkone potrebné podopieranie klienta v prípade potreby, aby nedošlo k úrazu, výkon trvá cca do 40 minút.

Objednanie vyšetrenia

Osobne

Telefonicky

Ak sa klient lieči na štítnu žľazu rádiojódom alebo na cukrovku (diabetes) perorálnymi antidiabetikami (PAD), je potrebné túto informáciu uviesť pri objednávaní – termín vyšetrenia bude v rámci denného programu prispôsobený režimu diabetika.

Dodatočné informácie

Priebeh CT vyšetrenia

Odporúčame dostaviť sa na vyšetrenie aspoň 10-15 minút pred termínom. Klient sa zaregistruje na recepcii. Po vstupe do kabínky sa klient riadi pokynmi rádiologického technika. Je potrebné v kabínke si odložiť všetky elektronické a kovové veci, osobné veci, atď. Z kabínky sa prechádza do vyšetrovne, kde podľa pokynov rádiologického technika sa klient uloží na vyšetrovací stôl a zaujme požadovanú polohu tak, aby bolo možné vyšetrenie vykonať v maximálne pohodlnej polohe. Pre prípadné podanie kontrastnej látky sa zaistí vnútro-žilový prístup. Vyšetrujúci usmerní vyšetrovaného aj počas vyšetrenia. Ďalej leží na stole, ktorý sa pohybuje podľa typu vyšetrenia. Pokiaľ sa jedná o vyšetrenie v oblasti hrudníka alebo brucha, treba sledovať dychové pokyny počas vyšetrenia. Po ukončení vyšetrenia sa klient v kabínke oblečie a odchádza. Popis z vyšetrenia sa vydáva osobne na recepcii, prípadne po dohode posiela poštou, faxom alebo mailom. Akútne vyšetrenia sú popisované prioritne. Obrazová dokumentácia z vyšetrenia sa vyhotovuje na CD nosič (je spoplatnený 2€), na základe požiadavky klienta príp. indikujúceho lekára na počkanie. CD sa štandardne vydáva na recepcii, ak to personál neurčí inak! Vyhotovenie popisu vyšetrenia rádiológom sa štandardne nerobí na počkanie, výnimkou sú akútne vyšetrenia, ktoré však musí odôvodniť indikujúci lekár.

Kontrastná látka

V niektorých prípadoch na upresnenie diagnózy je potrebné do žily podať kontrastnú látku pomocou automatickej tlakovej striekačky. Na podanie k. l. slúži prístroj ULRICH inject, bezvalcový (k.l. sa podáva priamo z originálneho balenia, neprečerpáva sa do tlak valcov, čím sa minimalizuje manipulácia a možnosť kontaminácie. Prístroj, umožňuje aj doplnenie k. l. s fyziologickým roztokom pre lepší „bolus tracking“ efekt. Nami používaný systém je akumulátorový a bezkáblový (na prenos dát z ovládacej konzoly používa Wi-Fi).
O podaní k. l. rozhoduje priamo počas vyšetrenia vyšetrujúci lekár. Na CT sa podáva jódová k. l. Pri podaní k. l. môže byť pocit silného tepla v celom tele, nutkanie na močenie, horkastá chuť v ústach. Tieto pocity však veľmi rýchlo odznejú.
Pokiaľ ste v minulosti mali nežiadúcu / alergickú reakciu po podaní jódovej k. l. informujte o tom už indikujúceho lekára, ktorý Vás na vyšetrenie posiela. Prípadnú polyvalentnú liekovú alergiu (alergiu na viacero liekov súčasne) treba konzultovať s indikujúcim lekárom event. vyšetrujúcim personálom. Dôležité je dopredu dohodnúť špeciálnu prípravu aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Túto skutočnosť oznámte aj personálu na CT pracovisku.

Podávame 2 druhy jódových kontrastných látok
• Bežné vyšetrenie – Visipaque 320, ktorý je aj opt. Voľbou u pacientov so zvýšenou hladinou kreatinínu
• CT angiografia – Omnipaque 350

Obmedzenie CT vyšetrenia

Absolútnou kontraindikáciou (nie je možné vyšetriť klienta) sú tehotenstvo, alergia na jód v k.l. – Relatívne vysoké riziko výskytu anafylaktickej reakcie pri polyvalentnej liečbe. V takomto prípade sa volí metóda tzv. natívneho vyšetrenia alebo sa vyšetrenie vykoná po predchádzajúcej antialergickej príprave.