Sídlo

Diagnostické centrum Hlohovec s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 2811
920 01 Hlohovec

Email

Vedenie spoločnosti: riaditel@mphc.sk
Sekretariát: m.sekeresova@mphc.sk

Kontakt

Recepcia:
+421 917 872 668
033 / 79 41 201