O Nás
Kto Sme?

Sme moderné rádiologické pracovisko založené v roku 2011 s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiológia. V našom centre sa venujeme pacientom, ktorí sú odoslaní na rôzne rádio-diagnostické vyšetrenia, ako sú ultrasonografia, klasický digitálny röntgen, mamografia, počítačová tomografia – CT. Na našom pracovisku máme zamestnaných kvalifikovaných rádiologických technikov, sestry aj atestovaných lekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školiacich akcií doma i v zahraničí a udržujú si tak vysokú odbornú kvalitu. Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami SR. Spolupracujeme aj s inými rádio-diagnostickými pracoviskami , komunikujeme s odosielajúcimi lekármi a dbáme na ľudský prístup v príjemnom prostredí nášho centra. Poskytujeme možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka.

Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Základne informácie o subjekte


V súčasnosti má v správe objekty v štyroch lokalitách, v ktorých je vykonávaná zdravotná starostlivosť:
o   budovy na Nábreží A. Hlinku 27, Hlohovec – hlavná budova polikliniky, prístavba polikliniky, pomocný komplex budov
o   budova na ulici R. Dilongu 22, Hlohovec – ambulancie
o   budova v mestskej časti Šulekovo – obvodné zdravotné stredisko

Vznik

Diagnostické centrum Hlohovec s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.11.2006 v znení jej zmien a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Trnava 16.12.2006. Hospodársku činnosť začala vykonávať od 1. januára 2007. Spoločnosť vznikla po reforme financovania v zdravotníctve s ohľadom na možnosť samostatného riadenia a na zachovanie potrebnej úrovni služieb pre obyvateľstvo.

Sídlom spoločnosti je Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec.

Diagnostické centrum Hlohovec s.r.o. poskytuje zdravotnícku starostlivosť v určenom spádovom území okresu Hlohovec.