Klienti
AMBULANCIE

Zoznam ambulancií, s ktorými sme za tie roky úzko spolupracovali alebo nás podporujú.

MEDOFF s.r.o.


MUDr. Gergič, všeobecný lekár, Hlohovec

DIVERSITAS s.r.o.


MUDr. Vančo, všeobecný lekár, Hlohovec

AVEMEDI s.r.o.


MUDr. Hrobárová, všeobecná lekárka, Hlohovec

I-MED s.r.o.


MUDr. Chudá, všeobecná lekárka, Leopoldov

Dr. Raymann s.r.o.


MUDr. Potanková, všeobecná lekárka, Hlohovec

VLADOS s.r.o.


MUDr. Šusta, všeobecný lekár, Hlohovec

PRO VOBIS s.r.o.


MUDr. Jakubovičová, všeobecná lekárka, Hlohovec

INTERMEDI


MUDr. Vavro, internista, Hlohovec

POLY-MED s.r.o.


MUDr. Koborová, všeobecná lekárka, Hlohovec

Winterklinik 


MUDr. Ziman, všeobecný lekár, Hlohovec

ATLAS MEDIC s.r.o.


MUDr. Žilková, všeobecný lekár, Hlohovec

PRO VITAE s.r.o.


MUDr. Pacaková, všeobecný lekár, Hlohovec

Klienti
LEKÁRI

Zoznam lekárov, s ktorými sme za tie roky úzko spolupracovali alebo nás podporujú.


MUDr. Kirková, internista, Hlohovec


MUDr.  Ladislav Fajtl, internista, Hlohovec


MUDr. Brešťanský, gynekológ, Hlohovec


MUDr. František Kaclík, všeobecný lekár, Šulekovo


MUDr. Peter Pekarovič, všeobecný lekár, Hlohovec


MUDr. Piešťanská, všeobecná lekárka, Hlohovec


MUDr. Kuták, urológ, Hlohovec


MUDr.  Daniel Fajtl, urológ, Hlohovec


MUDr. Gašparová, neurológ, Hlohovec


MUDr. Krištofíková, neurológ, Hlohovec


MUDr. Brezovský, ortopéd, Hlohovec


MUDr. Ďurišová, reumatológ, Hlohovec


MUDr. Breza, ORL, Hlohovec


MUDr. Bugárová, pediater, Hlohovec


MUDr. Demmmer, padiater, Hlohovec


MUDr. Drličková, pneumológia, Piešťany


MUDr. Frimmelová, endokrinológ, Trnava


MUDr. Halasová, padiater, Hlohovec


MUDr. Pauliniová, padiater, Hlohovec


MUDr. Vavro, internista, Hlohovec


MUDr. Krištofovič, chirurg, Hlohovec


MUDr. Kubranský, gynekológ, Hlohovec


MUDr. Kučma, onkológ, Hlohovec


MUDr. Lukšic, internista, Hlohovec


MUDr. Szabó, gastro, Hlohovec


MUDr. Šimanský, chirurg, Hlohovec


MUDr. Ugor, chirurg, Hlohovec


MUDr. Belanský, gynekológ, Hlohovec


MUDr. Haringová, ORL, Hlohovec


MUDr. Rexa, ortopéd, Hlohovec